OMmetje-OM-Oud Merkelbeek

Onze werkgroep heeft voor u een mooie wandeling uitgezet rondom dit monumentale domein: het ‘OMmetje OM Oud Merkelbeek’ (OM-OM-OM).

Centraal in deze route ligt het monumentale St-Clemenskerkje en de loop van de Merkelbeker beek. Van oudsher ligt het Clemenskerkje op een heuvel bij de beek, een kruispunt van wegen en een plaats van uitwisseling van cultuur. Ook in het rijke Roomse en intellectuele leven heeft Merkelbeek een belangrijke plaats ingenomen (Latijnse School, groot seminarie en apostolische school).
Omdat de omgeving niet direct zijn betekenis en waarde prijsgeeft, willen we u met deze diepere laag kennis laten maken door middel van een folder en de informatiepanelen, die geplaatst zijn bij verschillende interessante plekken.

Wij wensen u veel wandelplezier.
Werkgroep OM OM OM